เลือกหน้า

FAI ACADEMY

ทักษะและความรู้สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมอาหารที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดส่งแบบโต้ตอบทางออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์เพื่อสวัสดิภาพปลานิล

หลักสูตรออนไลน์เพื่อสวัสดิภาพปลานิล

หลักสูตรออนไลน์เพื่อสวัสดิภาพปลานิล - FAi Academy

คู่มือพลเมืองเพื่อการปฏิรูปการเกษตร

หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับสวัสดิภาพกุ้ง

หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับสวัสดิภาพกุ้ง

หลักสูตรออนไลน์

การพัฒนาทักษะ

คุ้มค่า

}

การเรียนรู้ 24/7

เข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ของเรา รับใบรับรอง พัฒนางานของคุณให้ดีขึ้น และแสดงทักษะของคุณต่อผู้จ้างงานในอนาคต

หลักสูตรยอดนิยม

ปลาพยาบาล- FAI Academy

ปลาพยาบาล

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผน และจัดการควบคุมเหาทะเลอย่างยั่งยืนโดยใช้ปลาพยาบาล
เกษตรฟื้นฟู - FAI Academy

เกษตรฟื้นฟู

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานอาหารเข้าใจความท้าทายและโอกาสในการก้าวไปสู่เครือข่ายอุปทานที่สร้างสรรค์โลกของเราใหม่
การดื้อยาต้านจุลชีพ - FAI Academy

การดื้อยาต้านจุลชีพ

การดูแลสารต้านจุลชีพในห่วงโซ่อาหาร: การจัดการกับความท้าทายระดับโลกของการดื้อยาปฏิชีวนะ หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร

TESTIMONIALS

I am moving to the Philippines where we have a farm with livestock and I wish to start up a tilapia Farm. I have completed two courses and look forward to the new ones in the summer.
Tilapia farmer testimonial on the tilapia welfare course

This training module are attractive and pleasant, make some complex things simple and easy to understand. It was enlightening for me to implement a similar module and share it with my team. Massive thank you.
Hasim Djamil Veterinarian di Regal Springs, Indinesia.

The course materials are excellent. Well done and thank you for the opportunity.
Farmer testimonial on the Tilapia Nutrition and Welfare

FAI.ACADEMY คืออะไร ?

FAI.ACADEMY เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อระบบอาหารที่ดีขึ้น เราออกแบบการฝึกอบรมเพื่อสร้างผลกระทบโดยใช้วิธีการโต้ตอบล่าสุดทั้งแบบออนไลน์และแบบตัวต่อตัว เนื้อหาของเราได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานชั้นนำในสาขาของตน จากภายใน FAI และพันธมิตรของเรา

วิธีที่เราผลิตอาหารอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังใหม่ของผู้บริโภค เราเปิดตัว FAI.ACADEMY เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด และให้ความรู้ที่จำเป็นในการน้อมรับแนวปฏิบัติใหม่และดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยใด ๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อความถึงเรา

+44 (0)1865 790880

info@fai.academy

ส่งข้อความถึงเรา

11 + 1 =