ตัวชี้วัดสวัสดิภาพกุ้ง

ตัวชี้วัดสวัสดิภาพกุ้ง

ปลดพันธนาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสวัสดิภาพกุ้ง สถาบันFAI มีความยินดีที่จะมีการประกาศเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ที่แปลกใหม่และไม่มีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับตัวชี้วัดสวัสดิการกุ้ง ซึ่งอิงจากรายงานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Animals ในหัวข้อ...

หลักสูตรโภชนาการและสวัสดิภาพปลานิล สามารถเรียนเป็นภาษาโปรตุเกสได้แล้ววันนี้

หลักสูตรโภชนาการและสวัสดิภาพปลานิล สามารถเรียนเป็นภาษาโปรตุเกสได้แล้ววันนี้

เรียนฟรีหลักสูตรออนไลน์ในภาษาโปรตุเกส! เรื่องโภชนาการและสวัสดิภาพปลานิล มีใบรับรองหลังจบหลักสูตร! เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร การให้อาหาร และวิธีการประเมินสำหรับตัวชี้วัดสวัสดิภาพทางด้านโภชนาการ...

พร้อมเรียนแล้ววันนี้! หลักสูตรตัวชี้วัดสวัสดิภาพปลานิลในภาษาสเปน

พร้อมเรียนแล้ววันนี้! หลักสูตรตัวชี้วัดสวัสดิภาพปลานิลในภาษาสเปน

หลักสูตรออนไลน์ตัวชี้วัดสวัสดิภาพปลานิลในภาษาสเปนฟรี เป็นโอกาสที่ดีของคุณในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพปลานิล และเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการประเมินสวัสดิภาพปลานิลตามตัวชี้วัดด้านโภชนาการ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และพฤติกรรม...

CONTACT US

For any queries feel free to fill the form and send us a message.

+44 (0)1865 790880

info@fai.academy

SEND US A MESSAGE

2 + 12 =